Gmina Miejska Kłodzko realizuje projekt „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W dniu 25 sierpnia 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Kłodzku podjęta została uchwała Nr XXVII/213/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji...

Beton nie taki straszny

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Kłodzku nie podjęła uchwały...

Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizacji jako teren charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy.

Superkwartały

Informujemy, iż w dziale PRZYDATNE PLIKI DO POBRANIA dostępny jest wzór formularza WNIOSEK O WYDANIE PISMA INFORMUJĄCEGO O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, OBSZARZE REWITALIZACJI...

E-mail: mailto:art@op.pl
strona www: http://www.klodzko.pl
Idea Smart City

Na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl uruchomiona została wyszukiwarka dotacji, z której można się dowiedzieć o możliwościach wsparcia konkretnych działań z Funduszy Europejskich 2014-2020.