W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Kłodzku nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Rada Miejska w Kłodzku w dniu 25 sierpnia 2016 r. uchwałą nr XXVII/213/2016 przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020 a uchwałą nr XL/374/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. przedłużyła okres jego obowiązywania do końca 2023 r.   Taką możliwość daje art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to Program, na podstawie którego gmina może podjąć działania w celu rozwiązania problemów w wyznaczonych zagrożonych obszarach miasta, Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, a tym samym nie daje podstawy gminie do skorzystania z prawa pierwokupu. Gmina Miejska Kłodzko realizuje zatem działania rewitalizacyjne wybranych, obecnie kryzysowych i zdegradowanych obszarów miasta w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji.

Mając powyższe na uwadze Gminie Miejskiej Kłodzko obecnie nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji. Ustanowienie prawa pierwokupu może nastąpić dopiero po podjęciu przez Rade Miejską wymienionych na wstępie uchwał. Informacje o podjęciu ww. uchwał Rady Miejskiej zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych miasta. W ciągu najbliższych 30 dni nie planuje sie podjęcia uchwały,   o której mowa w art. 25 tej ustawy - w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Jednocześnie informuje się, że w związku z licznymi wnioskami odnośnie indywidualnie oznaczonych działek, dotyczącymi ich położenia w obrębie obszarów: zdegradowanego, rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, iż w celu udzielenia informacji dot. konkretnej działki niezbędne jest wypełnienie WNIOSKU.

Formularz wniosku do pobrania

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w Urzędzie Miasta - Biuro Obsługi Ludności (pl. B.Chrobrego 1)