warsztaty

10 maja br. odbyły się warsztaty Zespołu ds. Rewitalizacji. Podczas spotkania omówiono proces rewitalizacji w perspektywie 2014 – 2020 i zadania Zespołu Rewitalizacyjnego.