Obszar rewitalizacji - wyjaśnienie

  

W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji informuje się, że Rada Miejska w Kłodzku nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

Zobacz więcej >>>

 

Do pobrania

Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast Read More

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach Read More

Spotkanie

W dniu 18.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku Read More
  • 1

Dotacje unijne

Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją uchwały nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020. oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 14.06.2016 r.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR/ GPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to :

Armii Krajowej                               Moniuszki Stanisława
Bohaterów Getta                               Muzealna
Browarna                               Niska
Chełmońskiego Józefa                               pl. Jedności
Chrobrego Bolesława Pl.                               Połabska
Cicha                               Partyzantów
Czeska                               Piastowska
Daszyńskiego Ignacego                               Podgórna
Dworcowa                               Reymonta Władysława
Forteczna                               Rzepichy
Gierymskich Braci                               Nad Kanałem
Grodzisko                               Słowiańska
Grottgera Artura                               Stroma
Grunwaldzka                               Stryjeńskiej Zofii>
Hołdu Pruskiego                               Stwosza Wita
Jagiełły Władysława Pl.                               Szarego Floriana
Kolejowa                               Śląska
Konopnickiej Marii                               Targowa
Korfantego Wojciecha                               Traugutta Romualda
Kościelna                               Wiejska
Kościelny Pl.                               Więźniów Politycznych
Kościuszki Tadeusza                               Wincentego Witosa
Lutycka                               Wodna
Łukasiewicza Ignacego                               Wojska Polskiego
Łukasińskiego Waleriana                               Zawiszy Czarnego
Łużycka                               Żeromskiego Stefana
Matejki Jana                               Tumska
Miarki Karola                               Spadzista
                                Bł. Ks. GERHARDA HIRSCHFELDERA

 

mapka

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą o przyznanie kodu umożliwiającego dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać: nazwę podmiotu, adres, imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz liczbę projektów jaką podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://klodzko.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer +48 74 865 46 53 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną   umieszczone na liście projektów w programie.

 

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

 

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

  1. W zakresie RPO WD 2014 - 2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
  2. W zakresie pozostałych programów operacyjnych - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
  3. Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/

Rewitalizacja

kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: umklod@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

mapka